บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

 • งานแต่ง
 • ประชุม สัมนา
 • งานสังสรรค์ภายในบริษัท
 • งานจัดเลี้ยงการกุศล
 • งานสวดอภิธรรม
 • กีฬาสี หรือกิจกรรมโรงเรียน

ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม

095-902-6326 (คุณสัน)

หรือ Line ID : @tingtingbingsu

รายละเอียด

 • ขนมขั้นต่ำ 100 เสิร์ฟ สามารถเลือกคละเมนูได้ 2-3 เมนู
 • มีพนักงานให้บริการตลอดเวลางาน
 • ราคาขนมเท่ากับราคาหน้าร้าน ไม่บวกเพิ่ม
 • มีค่าบริการนอกสถานที่ 3,000-3,500 (สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล)
 • ทางร้านจัดเตรียมภาชนะ สำหรับทานอาหารให้ทั้งหมด (ยกเว้นโต๊ะและผ้าคลุมโต๊ะ)

รายละเอียด

 • ขนมขั้นต่ำ 100 เสิร์ฟ สามารถเลือกคละเมนูได้ 2-3 เมนู
 • มีพนักงานให้บริการตลอดเวลางาน
 • ราคาขนมเท่ากับราคาหน้าร้าน ไม่บวกเพิ่ม
 • มีค่าบริการนอกสถานที่ 3,000 – 3,500 บาท (สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล)
 • ทางร้านจัดเตรียมภาชนะ สำหรับทานอาหารให้ทั้งหมด (ยกเว้นโต๊ะและผ้าคลุมโต๊ะ)

รายละเอียด

 • ขนมขั้นต่ำ 100 เสิร์ฟ สามารถเลือกคละเมนูได้ 2-3 เมนู
 • มีพนักงานให้บริการตลอดเวลางาน
 • ราคาขนมเท่ากับราคาหน้าร้าน ไม่บวกเพิ่ม
 • มีค่าบริการนอกสถานที่ 3,000 (สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล)
 • ทางร้านจัดเตรียมภาชนะ สำหรับทานอาหารให้ทั้งหมด (ยกเว้นโต๊ะและผ้าคลุมโต๊ะ)

รายละเอียด

 • ขนมขั้นต่ำ 100 เสิร์ฟ สามารถเลือกคละเมนูได้ 2-3 เมนู
 • มีพนักงานให้บริการตลอดเวลางาน
 • ราคาขนมเท่ากับราคาหน้าร้าน ไม่บวกเพิ่ม
 • มีค่าบริการนอกสถานที่ 3,000 (สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล)
 • ทางร้านจัดเตรียมภาชนะ สำหรับทานอาหารให้ทั้งหมด (ยกเว้นโต๊ะและผ้าคลุมโต๊ะ)

รายละเอียด

 • ขนมขั้นต่ำ 100 เสิร์ฟ สามารถเลือกคละเมนูได้ 2-3 เมนู
 • มีพนักงานให้บริการตลอดเวลางาน
 • ราคาขนมเท่ากับราคาหน้าร้าน ไม่บวกเพิ่ม
 • มีค่าบริการนอกสถานที่ 3,000 (สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล)
 • ทางร้านจัดเตรียมภาชนะ สำหรับทานอาหารให้ทั้งหมด (ยกเว้นโต๊ะและผ้าคลุมโต๊ะ)

รายละเอียด

 • ขนมขั้นต่ำ 100 เสิร์ฟ สามารถเลือกคละเมนูได้ 2-3 เมนู
 • มีพนักงานให้บริการตลอดเวลางาน
 • ราคาขนมเท่ากับราคาหน้าร้าน ไม่บวกเพิ่ม
 • มีค่าบริการนอกสถานที่ 3,000 (สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล)
 • ทางร้านจัดเตรียมภาชนะ สำหรับทานอาหารให้ทั้งหมด (ยกเว้นโต๊ะและผ้าคลุมโต๊ะ)

บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

by ถิงถิง บิงซู