ปาท่องโก๋ / แปะก๊วย / เต้าฮวย (บิงซูรสขิง)

65 บาท